Volební program 2022-2026

Kosmonosy Pestrý život ve městě
1. Zahájíme revitalizaci zámeckého parku vč. jezírka ve spodní části a úpravy památkově chráněných zdí.
2. Budeme pokračovat v budování volnočasového areálu - další etapou je revitalizace Obory a propojení až na Bradlec.
3. Podporujeme spolkový život, nadále platí závazek vybudovat ze sokolovny společenský/spolkový dům.
4. Budeme pokračovat ve výstavbě dalších a rozšiřování stávajících dětských hřišť.
5. Podpoříme pokračování a další navýšení počtu kulturních a společenských akcí ve městě (spolu se Spolkem aktivních matek i Horních Stakor, spolkem Společně srdcem, Nadačním fondem ŠKODA-AUTO, Osvětovou besedou a dalšími).


Kosmonosy Veřejné služby pro kvalitní život
1. Nadále budeme finančně podporovat udržení primární péče. Ve městě musí zůstat praktický a dětský lékař.
2. Udržíme ve městě poštu.
3. Chystáme realizaci seniorského bydlení.
4. Budeme pokračovat v boji proti zvyšování hladiny intenzity hluku ve městě. Základní požadavky jsou již zakotveny v nově navrhovém územním plánu

Kosmonosy Kvalitní a dostupná infrastruktura
1. Dokončíme územní plán, který akcentuje rozvoj Kosmonos v rezidenční nikoliv průmyslové oblasti.
2. Zahájíme projektové práce na dokončení sítě cyklostezek směrem na Bakov a Horní Stakory.
3. Zahájíme realizaci kanalizaci ve zbývajících částech Kosmonos (Wolkerova, Šmeralova, Debřská ulice).
4. Osvětlíme přechody pro chodce na hlavních tazích městem.

Kosmonosy Bezpečnost
1. Rozšíříme kamerový systém.
2. Navýšíme počet strážníků, nabídneme motivační benefity vč. ubytování.
3. Zahájíme realizaci obchvatu města, který také umožní realizovat zákaz vjezdu kamionů.
4. Na vjezdech do města navrhneme zpomalovací opatření.
5. Zavedeme opatření ke snížení počtu návštěvníků biotopu a zvýhodnění občanů Kosmonos a Horních Stakor (městská karta).


hliníková okna |  vyvýšené záhony |  bezrámové zasklení |  sprchové kouty |  terasová prkna garapa |  zastřešení terasy |  stavební firma mladá boleslav |  jak na hluk z tepelných čerpadel |  tvorba rodokmenu |  skleněné vnitřní dveře |  montessori školka v oboře |  základní škola v oboře |  kamenná dlažba