Volební program| Volební program pro komunální volby 2014

Volební program pro komunální volby 2014 a jeho plnění

Společná kandidátka TOP09, ODS a nezávislých kandidátů Vám nabízí řešení více i méně akutních témat v našem městečku. Pro komunální volby v roce 2014 jsme sestavili kandidátní listinu ze zcela nových, neokoukaných, tváří. Naším cílem nejsou placené posty, naším cílem je aktivní práce na zlepšení života v obci Kosmonosy.

Po necelém roce účastní v koalici doplňujeme náš předvolební program o poznámky, co, kde a jak se nám daří či nedaří prosadit. Pokud chcete více informací, neváhejte si rozkliknout jednotlivé části programu a prohlédnout si s námi, jak se daří plnit náš program.

Kosmonosy, lepší místo pro život

Chceme vytvořit v Kosmonosích takové podmínky, aby občané nebrali Kosmonosy jen jako "ubytovnu", kam se chodí spát, ale jako přirozené místo aktivního odpočinku. Chceme, aby město připravilo veřejný prostor pro aktivity svých občanů, aby město bylo garantem volnočasových aktivit, aby město odstranilo bariéry, kterými svým vlastním občanům brání ve využití svého majetku (příkladem dětská hřiště v mateřské školce, fotbalové hřiště - hřiště tu není proto, aby se nezničilo, ale proto, aby se používalo.). Chceme řádně pečovat o městskou zeleň, budeme aktivně proti omezování zeleně, v územním plánu je třeba zachovat maximum sídelní zeleně, sadů apod. Budeme usilovat o naprostý zákaz vjezdu kamionů do města. Zasadíme se o omezení hlukových, prachových a světelných emisí.

Kosmonosy, moderně fungující město

Naším cílem je profesionální a přátelský úřad. Budeme požadovat transparentní hospodaření města, otevřenost, plnou informovanost a vstřícnost úřadu směrem ke svým občanům. Budeme usilovat o maximální využití nabízených dotací, abychom se v jejich čerpání dotací vrátili nejméně na úroveň let 2009-2011, kdy jsme byli pravidelně příjemcem desítek miliónů ročně. Přehledné webové stránky a stoprocentní zveřejňování všech smluv, objednávek a výdajů z městské pokladny není pro nás cíle, ale je to základ, na kterém se musí stavět. Samozřejmostí jsou pak veřejně dostupné zápisy ze všech jednání zástupců města s ostatními subjekty. Chceme, aby město jako zřizovatel více ovlivnilo dění ve škole a školce. Budeme podporovat kroky ředitelů, kterými se omezí účelové přehlašování dětí a jejich přijímání na úkor kosmonoských. Chceme podpořit a to i finančně konkrétní učitele, pokud přijdou s novým projektem či moderním přístupem ve výuce (např. matematika dle Hejného). Budeme usilovat o pevná psaná pravidla při podpoře kultury a sportu.

Kosmonosy, inspirované a inspirující

Zároveň chceme navázat na tradici a historii Kosmonos a odkaz našich předků. Město je povinno chránit a intenzivně rozvíjet své kulturní dědictví. K tomu by měla sloužit podpora činnosti spolků koordinovaná profesionálně ze strany úřadu. Inspirací pro každého zastupitele, úředníka i občana by pak měla být města a místa, která se svou tradicí pracovat umějí. V blízkém okolí je nám inspirací například město Dobrovice či sousední Mladá Boleslav. Naším cílem je porovnávat se s nejlepšími a těm se přinejmenším vyrovnat. Naší motivací je, aby se naše město stalo vzorem ostatním.