Udělali jsme 2014-2018

Společná kandidátka TOP09, ODS a nezávislých kandidátů Vám v roce 2014 nabídla komplexní program pro celé Kosmonosy a dnes, po čtyřech letech, Vám skládáme účty. Kompletní bilance, jak jsme plnili náš program v letech 2014-2018


Kamerový systém ve městě
• Prosadili jsme realizaci první etapy kamerového systému.
• Kamery jsou osazeny v centru města a u školy.
• Do rozpočtu na rok 2019 navrhujeme prostředky na rozšíření i do dalších částí města.

Kanalizace pro Horní Stakory
• Nečekali jsme na "virtuální" dotaci a zahájili jsme projekční práce i bez ní.
• Dokumentace pro územní rozhodnutí je již hotová.
• Díky tomu jsme zařazeni v dotační žádosti Boleslavsko III.
• V následujícím volebním období bude kanalizace realizována.

Cyklostezky a cyklochodníky
• Po mnoha letech samostatného postupu jsme navrhli spolupráci s Mladou Boleslaví.
• Spolupráce s primátorem se vyplatila, zařadili jsme Kosmonosy do integrovaného plánu MB.
• Směry na Mladou Boleslav, Bakov, Debř a Bradlec budou realizovány v letech 2019-2020.
• Cyklochodník na Horní Stakory bude realizován spolu s kanalizací.

Tělocvična pro školu
• Okamžitě po nástupu do rady města jsme odmítli původní megalomanský plán sportovní haly.
• Prosadili jsme projekt životaschopné a architektonicky poměrně zdařilé tělocvičny pro školu.
• Aktivní spoluprací s ateliérem jsme snížili cenu objektu tělocvičny na 45 mil. Kč bez DPH.