Náš kandidát Ing. Pavel Janeček

Věk:
40


Povolání:
Stavební inženýr


Stranická příslušnost:
Kandidát ODS


Veřejný život:
člen rady města


Krátké představení:
Narodil jsem se 11. 9. 1977. Po absolvování studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze pracuji v rodinné firmě RIN-AL na pozici projektanta skleněných konstrukcí. Od roku 2014 jsem členem zastupitelstva i rady města. Mezi mé záliby patří cestování, turistika, florbal a fotbal a zejména rodina.


Proč kandiduji:
Jako zastupitel města chci prosadit rozvoj volnočasových aktivit a areálů, budu usilovat o dobudování kamerového systému a zvýšení bezpečnosti ve městě. Dále budu intenzivně pracovat na omezování škodlivých emisí (hluk, prach, doprava, světlo). V neposlední řadě se hodlám pokračovat v koncepčním řešení záležitostí našeho města.


Kandidát TOP09 a ODS pro komunální volby 2014 Kosmonosy