Články a tiskové zprávy| Aktuality z veřejného dění

Aktuality z veřejného dění

Představení základních tezí programu sdružení TOP, ODS a NK
3. část: Kosmonosy, inspirované a inspirující.

30. 8. 2014
Chceme navázat na tradici a historii Kosmonos a odkaz našich předků. Město je povinno chránit a intenzivně rozvíjet své kulturní dědictví. K tomu by měla sloužit podpora činnosti spolků koordinovaná profesionálně ze strany úřadu. Inspirací pro každého zastupitele, úředníka i občana by pak měla být města a místa, která se svou tradicí pracovat umějí. V blízkém okolí je nám inspirací například město Dobrovice či sousední Mladá Boleslav. Naším cílem je porovnávat se s nejlepšími a těm se přinejmenším vyrovnat. Naší motivací je, aby se naše město stalo vzorem ostatním.


Představení základních tezí programu sdružení TOP, ODS a NK
2. část: Kosmonosy, moderně fungující město.

20. 8. 2014
Naším cílem je profesionální a přátelský úřad. Budeme požadovat transparentní hospodaření města, otevřenost, plnou informovanost a vstřícnost úřadu směrem ke svým občanům. Budeme usilovat o maximální využití nabízených dotací, abychom se v jejich čerpání dotací vrátili nejméně na úroveň let 2009-2011, kdy jsme byli pravidelně příjemcem desítek miliónů ročně. Přehledné webové stránky a stoprocentní zveřejňování všech smluv, objednávek a výdajů z městské pokladny není pro nás cíle, ale je to základ, na kterém se musí stavět. Samozřejmostí jsou pak veřejně dostupné zápisy ze všech jednání zástupců města s ostatními subjekty.


Představení základních tezí programu sdružení TOP, ODS a NK
1. část: Kosmonosy, lepší místo pro život.

10. 8. 2014
Chceme vytvořit v Kosmonosích takové podmínky, aby občané nebrali Kosmonosy jen jako "ubytovnu", kam se chodí spát, ale jako přirozené místo aktivního odpočinku. Chceme, aby město připravilo veřejný prostor pro aktivity svých občanů, aby město bylo garantem volnočasových aktivit, aby město odstranilo bariéry, kterými svým vlastním občanům brání ve využití svého majetku (příkladem dětská hřiště v mateřské školce, fotbalové hřiště - hřiště tu není proto, aby se nezničilo, ale proto, aby se používalo.). Chceme řádně pečovat o městskou zeleň, budeme aktivně proti omezování zeleně, v územním plánu je třeba zachovat maximum sídelní zeleně, sadů apod. Budeme usilovat o naprostý zákaz vjezdu kamionů do města. Zasadíme se o omezení hlukových, pachových a světelných emisí.